Yüklenİyor...

Seçİlmİş Projeler

Hilpark İstİnye - P.104/332
Proje Bİlgİlerİ

Konum: İstanbul, İstİnye      Google Maps

Tarİh: 2003

İşveren: Bay İnşaat A.Ş.

İnşaat Alanı: 21.400 m2

Genel yerleşim konsepti; rasyonel, geometrik formlu blokları iç avlular oluşturacak şekilde düzenlemek, zeminde eğrisel, organik form düzenlemeleriyle ve setlerde 3.boyutta eğriselliklerle binalar ve çevre arasında kontrast bir denge kurmak, dış bahçe duvarının eğrisel hatlarıyla da bu kurguyu vurgulamak olarak düşünüldü. Peyzaj konsepti de bu prensiplere paralel organik formlarla geliştirildi.
İstinye’de yeralan arsa eski bir taş ocağı idi. Dolayısıyla doğal zemin düzlemi tahrip olmuştu. Üst kotuyla alt kotu arasında 21 m kot farkı olan, ortasında ve sırtta taş ocağı çukuru olan arsayı yerleşmeyi şekillendirirken adeta arazi restorasyonu yapar gibi düzenledik. Arazi kotlarını değerlendirerek kademeli bir yerleşme tasarladık. İçe dönük bir gruplama ile setli iç bahçeler oluşturuldu.

Metnİ Oku - PDF