Loading...

Selected Projects

Hilpark İstinye - P.104/315
Project Details

Location: İstanbul, İstİnye      Google Maps

Date: 2003

Client: Bay İnşaat A.Ş.

Total Area: 21.400 m2

Genel yerleşim konsepti; rasyonel, geometrik formlu blokları iç avlular oluşturacak şekilde düzenlemek, zeminde eğrisel, organik form düzenlemeleriyle ve setlerde 3.boyutta eğriselliklerle binalar ve çevre arasında kontrast bir denge kurmak, dış bahçe duvarının eğrisel hatlarıyla da bu kurguyu vurgulamak olarak düşünüldü. Peyzaj konsepti de bu prensiplere paralel organik formlarla geliştirildi.
İstinye’de yeralan arsa eski bir taş ocağı idi. Dolayısıyla doğal zemin düzlemi tahrip olmuştu. Üst kotuyla alt kotu arasında 21 m kot farkı olan, ortasında ve sırtta taş ocağı çukuru olan arsayı yerleşmeyi şekillendirirken adeta arazi restorasyonu yapar gibi düzenledik. Arazi kotlarını değerlendirerek kademeli bir yerleşme tasarladık. İçe dönük bir gruplama ile setli iç bahçeler oluşturuldu.

Read More - PDF