Loading...

Selected Projects

Ecocity - P.174/315
Project Details

Location: İstanbul, Ümranİye      Google Maps

Date: 2008

Client: Oryataş İnşaat A.Ş.

Total Area: 558.510 m2

Proje tasarlanırken bir kentsel dönüşüm projesi olarak ele alındı. Bölgenin ihtiyaçlarına cevap veren konut ağırlıklı bir program oluşturuldu. Bu bağlamda, proje kapsamında 2000 konut ünitesi (1+1’den 1+4’e kadar değişen) aynı aks ve konstrüksiyon düzeni içinde esnek olarak planlanabilmektedir. Toplam daire sayısı içinde daire tiplerinin oranları değişken olabilmektedir.
Yerleşmenin kentsel tasarım ölçeğinde bütüncül bir yaklaşımla tasarlanması, kent merkezini vurgulayan, röper oluşturan, bölgenin kimliğini belirleyen bir tasarım olması istendi.

Read More - PDF