Yüklenİyor...

Seçİlmİş Projeler

Lagün İstanbul - P.157/352
Proje Bİlgİlerİ

Konum: İstanbul, Samandıra      Google Maps

Tarİh: 2007

İşveren: Sİnpaş G.Y.O.

İnşaat Alanı: 162.500 m2

Yerleşmenin tasarımında; yaya-otoyol olan ana ulaşım omurgasına bağlı konut gruplarından oluşan salkımlar ve bu salkımlar arasında uygun ölçekte dış mekanlar oluşturmak, dış mekanda su öğesini yerleşmenin tümünde yaygın olarak kullanmak temel yaklaşım olmuştur. Su öğesi, konut salkım grupları arasında yılankavi formda akan bir mecradan çatal ayrılarak gruplar arasına girerek “Lagün” ler oluşturmaktadır. Konut alanının büyüklüğü yerleşimi kendi içine dönük, bütün işlevsel, rekreasyonel alanlarını içinde barındıran bir “vaha” ya dönüştürme imkanını vermektedir.
Yerleşmenin teması kent içinde “country” yaşamı olarak tanımlanmıştır. Binalar ve çevre tasarımı “modern country” diye tanımlayabileceğimiz biçimlendirmeler, malzeme kullanımları ve mekansal düzenlemelerle klasik, çağdışı tasarımlı “country” yerleşmelerinden farklılaştırılmıştır. Taş, seramik, ahşap, metal kaplamalar, eğrisel kenetli metal çatılar, heykelsi kütle hareketleri tasarımın imajını belirlemektedir.

Metnİ Oku - PDF