Yüklenİyor...

Seçİlmİş Projeler

Elite Concept - P.256/352
Proje Bİlgİlerİ

Konum: İstanbul, Fİkİrtepe      Google Maps

Tarİh: 2013

İşveren: Şua İnşaat

İnşaat Alanı: 129.400 m2

Yerleşmenin tasarımında bir kütle biçiminin içine fonksiyon yerleştirmek yerine, kullanım fonksiyonundan çıkan ,çevre parametrelerini dikkate alan,görsel fonksiyonu da gözardı etmeyen bir tutum izledik.Kütlelerin eşkenar dörtgen prizma şekli biçim kaygısıyla veya tesadüfi olarak değil, özellikle yanyana geldiklerinde birbirlerinin manzarasını kesmeyecek şekilde yerleştirilebilmeleri için seçildi.Böylelikle üçgen bir baza üzerine merkezden ışınsal olarak yerleştirilen eşkenar dörtgen üç prizma ne kadar yakın olurlarsa olsunlar bütün daireler kendi açılarından panoramik manzara görebilmektedir.
Tasarımın temel amacı;mimari mekan ve yapı özelliklerini incelikli detaylar ve nitelikli teknik sistemlerle bütünleştirerek kullanıcılara iyi kullanılabilen bir yapı sunmak,aynı zamanda bina kalitesi,kentsel tasarım ve çevre düzenlemesiyle kente katkıda bulunan bir yer,bir kentsel mekan elde etmek olmuştur.

Metnİ Oku - PDF