Yükleniyor...

Seçİlmİş Projeler

İbrahİm Halil Kaya Camİİ - P.289/352
Proje Bİlgİlerİ

Konum: Ağrı, Eleşkİrt      Google Maps

Tarİh: 2016

İşveren: İbrahİm Halİl Kaya

İnşaat Alanı: 2.470 m2

Caminin Eleşkirt’in merkezinde dere, dolaşım alanları ve yeşil alan arasında konumlandırmak, kentte hatta bölgede görkemli bir merkez cami inşa etmek, tasarımın temel parametresi oldu. Toplumdaki cami algısına hitap edebilecek bir form arayışıyla, cami mekânı, kütlesi, minare, şadırvan ve bütün yapısal elemanlar ana çizgiyle uyumlu tasarlanarak kompoze edildi.
Ana mekân geometrisi, bütün bir yarım kürenin, dört tarafından yarım daire düzlemleriyle kesilerek, kare tabana oturtulması ile elde edildi. Strüktürü, kubbe yükünü alacak şekilde dört büyük açıklıklı kemerin dört köşe noktasında zeminde birleşerek perde L kolon haline getirerek biçimlendirdik. Bu kütlesel, strüktürel geometri caminin dört yönden eşdeğer temsiliyette algılanmasını sağlıyor.    Metnİ Oku - PDF