Yüklenİyor...

Seçİlmİş Projeler

Yeşİl Vadİ Residence - P.144/352
Proje Bİlgİlerİ

Konum: İstanbul, Ümranİye      Google Maps

Tarİh: 2006

İşveren: Kİptaş A.Ş./İstanbul Büyükşehİr
                           Beledİyesİ

İnşaat Alanı: 34.360 m2

-
-