Yükleniyor...

Seçİlmİş Projeler

Maltepe Teras - P.151/352
Proje Bİlgİlerİ

Konum: Maltepe, İstanbul      Google Maps

Tarİh: 2006

İşveren: Kİptaş A.Ş./İstanbul Büyükşehİr
                           Beledİyesİ

İnşaat Alanı: 201.527 m2

-
-