Yüklenİyor...

Seçİlmİş Projeler

Halİde Edİp Adıvar Camİsİ - P.232/352
Proje Bİlgİlerİ

Konum: İstanbul, Şİşlİ      Google Maps

Tarİh: 2012

İşveren: Şİşlİ Beledİyesİ

İnşaat Alanı: 81.500 m2

Külliyenin formunun konsepsiyonel tanımı Halide Edip Adıvar'ın edebiyatçı ve aydın rasyonel kimliğine gönderme olarak açılmış kitap formunda iç içe üçgen prizmalardan oluşturuldu. Aynı zamanda bu form kompozisyonu Kuran'ın kabullendiği üç semavi dinin kitapları Tevrat, İncil ve Kuran' ı simgelemektedir. Külliyenin kentsel tasarım kararlarında ek bina ile cami yapısı biri büyük ve kısmi kapalı mekanlı iki avlu oluşacak şekilde konumlandırıldı.
Caminin üçgen prizma kompozisyonu ve formuyla, açılı duvar-çatı panelleriyle bitişik nizam kent dokusu önünde çevreye eklemlenirken, aynı zamanda ayırt edilebilmesi ve simgesel bir ifade kazanması istendi.

Metnİ Oku - PDF