Yüklenİyor...

Seçİlmİş Projeler

Yeşİlvadİ Camİsİ - P.100/352
Proje Bİlgİlerİ

Konum: İstanbul, Ümranİye      Google Maps

Tarİh: 2003

İşveren: Kİptaş A.Ş./İstanbul Büyükşehİr
                           Beledİyesİ

İnşaat Alanı: 2.800 m2

Daire evreni, sonsuzluğu temsil eder. (Dairenin burularak katlanmasıyla sonsuzluk işareti ∞ elde edilir!) Daire aynı zamanda tamlığın ve bütünlüğün simgesidir. Merkezi planlı Osmanlı camileri konstrüksiyonun elverdiği ölçüde dairevileşmişlerdir. Yeşil Vadi Camisi tasarımında da daire, planda ve üçüncü boyutta temel form olarak kullanılmıştır.
Yeşil Vadi Camisi’nde daire plan evreni ve tamlığı simgeler anlamda ele alındı. İç içe geçmiş iki yarımkürenin büyüğü ahreti (Allah), küçüğü dünyayı (Muhammed) simgeliyor. Dünya kapısından ahret kapısına varılıyor, birliğe ulaşılıyor.

Metnİ Oku - PDF