Yüklenİyor...

Seçİlmİş Projeler

Beyaz Ofİs - P.275/352
Proje Bİlgİlerİ

Konum: İstanbul, Kağıthane      Google Maps

Tarİh: 2015

İşveren: Beyaz İnşaat

İnşaat Alanı: 21.200 m2

Ödül: TUCSA - Ulusal Çelİk Ödüllerİ 2016

Büyükdere Caddesi üzerinde Levent çeperinde yeralan arsa, etrafı çok kısa süre sonra dönüşecek küçük sanayi yapılarıyla çevrili. Yakınında da referans olacak nitelikte bir yapı olmamasından dolayı, tasarımı temel olarak çevreye röper veren ekspressif özellikli bir kurguyla biçimlendirdik.Taşıyıcı çelik sistem brütalist bir tavırla binanın cephe elemanı gibi dışa vuruyor, imajla fonksiyonu birleştiriyor. Binanın kavram, strüktür sistemi ve biçim olarak çevredeki yapılaşmadan ayırdedilmesini istedik. Meyilli cephe satıhları, üçgen çelik çatkılarıyla ve tasarımın bünyesinde olan aydınlatma elemanları ile ışıldayan bir yüzük taşı elde etmeyi hedefledik.
Strüktür sistemi "shell and core"; sirkülasyon çekirdeği betonarme ,döşemeler ve çeper taşıyıcılar yapısal çelik olarak düşünüldü. Çelik kafes taşıyıcı kabuk çatı, çatı pergolası ile bütünleşerek bütün yapıyı sarıyor. Kat bazındaki silikon cepheler içe çekilerek taşıyıcı çelik strüktürle aralarında çepeçevre güneş kırıcılık işlevi de gören french balkonlar oluşturuldu. Cam cepheyi içeri çekmek muhtemel mekan bölüntülerinin cephe görüntüsünü etkilemeden yapılabilmesi esnekliğini sağlıyor. Ana çelik strüktür yapının esas imajını sabit kılabiliyor.

Metnİ Oku - PDF