Yüklenİyor...

Seçİlmİş Projeler

Yalova Yaya Köprüsü - P.79/352
Proje Bİlgİlerİ

Konum: Yalova   Google Maps

Tarİh: 2000

İşveren: Yalova Beledİyesİ

İnşaat Alanı: 24.262 m2

Depremi yeni yaşamış deprem bölgesi Yalova’da yaya köprüsü için çelik bir yapı önerdik. Çelik tercihini de sadece depreme dayanıklılığı nedeni ile değil, strüktür tasarımının açıklık geçmede ne kadar önemli olduğunu, depreme karşı alınan tedbirlerin sadece kesit ve malzeme artırarak alınmaması gerektiğini vurgulamak için yaptık. Mühendislik işlevinin sadece mevcut olana hesap yapmak değil, öncelikle strüktürü tasarlamak olduğu, en azla en yüksek faydayı elde etmenin hesapla değil, tasarım yoluyla olacağını belirtmek istedik. Köprü; açık, röpersiz bir deniz manzarasına bir renk, bir röper getirmektedir. Strüktürü, 34 metreyi aşan, yer düzlemine 38 derece açı yapan ve birbirini geren iki çelik yaya, 4,5 m. genişliğindeki tabliyenin çelik gergilerle asılmasıyla kurgulanmıştır. Ana taşıyıcı yaylar 10 mm. kalınlığında saç kutu olarak tasarlanmıştır.
Kutu profiller içten aynı kesitte saçla burkulmalara karşı desteklenmiştir. İki yay, birbirini bağlayan elemanlarla bütünleşik kemer gibi çalışmaktadır. Köprü tabliyesi iki yakada konsol olarak kemere asılmakta, mafsallı ve bulonlu bağlantıyla gereğinde açılabilecek şekilde düşünülen orta tabliye ise konsollar üzerine oturmaktadır.

Metnİ Oku - PDF