Yükleniyor...

Seçİlmİş Projeler

Gölbaşı Camİİ - P.359/359
Proje Bİlgİleri

Konum: Gölbaşı, Ankara      Google Maps

Tarih: 2023

İşveren: Aselsan A.Ş.

İnşaat Alanı: 5.920

Caminin mimari tasarımında kütle formunun Aselsan binaları ile uyumu aranmış, bir dikdörtgen prizmadan hareket edilmiş, bu prizmanın yanlarına açık yarı açık alanları olan kütleler, ön ve arkasına da üçgen prizma kesmeleri eklenmiş, çatı düzlemi kıble tarafında yükseltilerek ön ve kıble tarafı yüzeyleri de meyil verilerek prizmaya kimlik katılmış, kütle simgeleştirilmiştir. 50 metre yüksekliğinde dört kademeli kare prizma çifte minareler ile de bu simgeleştirme kuvvetlendirilmiştir. Kare tabanlı minarelerin içinde, ortasında asansör olan bir merdiven "şerefe" bölümüne kadar çıkmaktadır. Kolonatlı yarı açık, açık ibadet mekanları Aselsan binalarının kolonatlı cephelerine gönderme yapmaktadır.
Cami girişi geleneksel mimarideki mukarnaslı taç kapılarını soyutlayarak "A" (Allah c.c.) harfinden hareketle mekâna davet edici bir biçimde şekillendirilmiştir. Ayrıca bu giriş ve mihrapta birbirine aynalınmış kûfi Allah (c.c.) yazısı ile "Yaradana Dua eden Eller" metaforu oluşturulmuştur. Cami kütlesinin dört beden duvarında kûfi yazıyla "Allah (c.c.)" şeklindeki pencerelerden giren günışığı ile aydınlık ibadet mekânı elde edilmiştir. ("Allah'ın nuru mekânı ve insanları aydınlatıyor.) Meyilli çatıdan da kûfi dönel "Allah/Muhammed" yazılarından süzülerek gün ışığı ana mekâna girmektedir. Ana girişten başka, biri kadınlar girişi olmak üzere iki yan giriş düzenlenmiştir.

Metnİ Oku - PDF