Yüklenİyor...

Seçİlmİş Projeler

Varyant Plus Karşıyaka - P.259/352
Proje Bİlgİlerİ

Konum: İzmİr, Karşıyaka      Google Maps

Tarİh: 2014

İşveren: Kumko Yapı A.Ş.

İnşaat Alanı: 60.000 m2

Bütün bu çevresel ölçeklendirmelere rağmen masif ve net geometrisiyle yerleşme ikonik görselliğe kavuşturuldu. Bulunduğu bölgeyi vurgulayan, oto yoldan uzak mesafelerden, sahil bölgesinden algılanan, ekspresif bir imajı olmasına rağmen bulunduğu bölgeyi bir yer haline getiren, farklılığı etrafıyla uyumsuzluk oluşturmayan bir tasarım olsun istenildi.
Bu monoblok kütlelerde boşluk doluluk dengelerini kurarak hafifleme ve geçirgenlik sağlandı. Kütle yüzeylerinde de daire çeşitlerinin organizasyonuna bağlı olarak açıklık ve şeffaflıklarla geometrik ancak karmaşıklaştırılmış bir cephe tekstürü kurgulandı.

Metnİ Oku - PDF