Yüklenİyor...

Seçİlmİş Projeler

Altunİzade Selçuklu Konakları - P.74/352
Proje Bİlgİlerİ

Konum: İstanbul, Altunİzade   Google Maps

Tarİh: 2000

İşveren: Selçuk Ecza Deposu A.Ş.

İnşaat Alanı: 25,000 m2

Selçuklu Konakları’nın tasarımında; kimliği olan, tanımlı, bulunduğu bölgeye röper veren, tarif oluşturan bir yerleşme yapmak amaçlandı. Ayrıca bu yerleşme, asıl işi inşaatçılık olmayan yatırımcı-yapımcı grup için inşaat-konut sektöründeki kurum kimliğini belirleyen ilk ve önemli adım olarak planlandı.
Selçuklu Konakları yerleşmesinde; arsadaki mevcut koru parçası zenginleştirilerek, binalar arsa çeperine yerleştirildi. Sosyal tesisler, ana kullanım alanları -salonlar, ebeveyn odaları ve mutfaklar- blokların oluşturduğu iç avluya baktırıldı. Bu iç avlunun biçimsel öğelerini, binaların kristal geometrisine kontrast daire formlu birimler ve üç boyutta her şeyi bağlayan serbest eğrisel bir iç bahçe duvarı oluşturdu.

Metnİ Oku - PDF