Yüklenİyor...

Proje Arşİvİ

Prestİj Showroom - P.34/352
Proje Bİlgİlerİ

Konum: İstanbul, Etİler   Google Maps

Tarİh: 1993

İşveren: Prestİj Ltd.

İnşaat Alanı: 1.360 m2

Kütle ve mekan kurgusu, saf geometrik biçimlerin (bir büyük yatay, iki düşey kare prizma, bir yatay, bir düşey silindir dilimi ve portal olarak kullanılan içi boşaltılmış bir silindir) kompozisyonuyla şekillendirildi. Temel geometrik biçimlerin konstrüksiyonuyla elde edilen mekan kolay algılanabildiği gibi, zengin bir organizma da oluşturdu. Tasarıma konstrüktif yaklaşımın çağdaş çizgisi, geleneksel mimarimizin nihai formlarına öykünmeden, özüyle özdeşleşmemizi de sağladı. Bilindiği gibi, camiler, hamamlar, çarşılar, hatta konutlar; kare, dikdörtgen prizmalar, yarım, çeyrek küreler, silindirler gibi temel geometrik biçimlerden oluşan kütle ve mekan kompozisyonlarıdırlar.
Strüktürle bütünleşen mekan yapısı, strüktürün minimalize edilme çabası ve okunuyor olmasında da bu geleneksel mimari özle paralellik aranabilir. Saydamlık, ışık, dıştan kendini belirtme, içte nötr kalabilme, sergilenen şeye çağrı, sergilerken geri planda kalma özellikleri sağlanmaya çalışıldı. Düşey silindir ve kuranglezlerle alınan ışık mimariye katılarak mekanların birbirine bağlanmasını kolaylaştırdı.

Metnİ Oku - PDF