Yüklenİyor...

Seçİlmİş Projeler

Yeşİl Vadİ Konakları - P.99/352
Proje Bİlgİlerİ

Konum: İstanbul, Ümranİye   Google Maps

Tarİh: 2003

İşveren: Kİptaş A.Ş./İstanbul Büyükşehİr
                           Beledİyesİ

İnşaat Alanı: 128.400 m2

635 Birimlik yerleşmede bloklar hem biçim, hem plan hem de renk olarak, tekrarın tek düzeliğinden kaçınmak, her bloğa tanımlanabilen bir kimlik kazandırmak adına farklılaştırıldı. Yüksek bloklarda katlara işaret eden sekerek değişen farklı renkli balkon parapetleri dairelerin de genel tanımı için kullanıldı.
Yerleşmenin tüm tasarım öğelerinin klasik kullanım işlevleri yanı sıra, hem kendi içinde hem kent bütününde görsel işlev, “gösterge”, “yer olma”, “anlamlama” görevi üstlenmesi amaçlandı.

Metnİ Oku - PDF